สินค้า > หลัวปลาพลาสติก

No.005 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก

No.005 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก.วงนอก : Ø 48.5 x 31 ซม.วงใน : Ø 42.5 x 30.5 ซม....

อ่านต่อ

No.049 หลัวโปร่ง บรรจุ 50 กก

No.049 หลัวโปร่ง บรรจุ 50 กก.วงนอก : Ø 58 x 38 ซม.วงใน : Ø 51 x 37 ซม....

อ่านต่อ

No.055 หลัวโปร่ง บรรจุ 20 กก

No.055 หลัวโปร่ง บรรจุ 20 กก.วงนอก : Ø 40 x 26 ซม.วงใน : Ø 37 x 25 ซม....

อ่านต่อ

No.058 หลัวโปร่ง บรรจุ 20 กก

No.058 หลัวโปร่ง บรรจุ 20 กก.วงนอก : Ø 42.5 x 30 ซม.วงใน : Ø 39 x 29 ซม....

อ่านต่อ

No.060 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก

No.060 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก.วงนอก : Ø 49 x 31 ซม.วงใน : Ø 42 x 30 ซม....

อ่านต่อ

No.071 หลัวโปร่ง บรรจุ 40 กก

No.071 หลัวโปร่ง บรรจุ 40 กก.วงนอก : Ø 54.5 x 35.5 ซม.วงใน : Ø 47 x 34 ซม....

อ่านต่อ

No.077 หลัวโปร่ง บรรจุ 27 กก

No.077 หลัวโปร่ง บรรจุ 27 กก.วงนอก : Ø 49.5 x 32.5 ซม.วงใน : Ø 42.5 x 31 ซม....

อ่านต่อ

No.078 หลัวโปร่ง บรรจุ 30 กก

No.078 หลัวโปร่ง บรรจุ 30 กก.วงนอก : Ø 52 x 36 ซม.วงใน : Ø 44 x 34 ซม....

อ่านต่อ

No.080 หลัว

No.080 หลัววงนอก : Ø 42 x 17.2 ซม.วงใน : Ø 37 x 16.8 ซม....

อ่านต่อ

No.082 หลัว

No.082 หลัววงนอก : Ø 42 x 17.2 ซม.วงใน : Ø 37 x 16.8 ซม....

อ่านต่อ

No.111 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก

No.111 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก.วงนอก : Ø 49 x 31 ซม.วงใน : Ø 42 x 30.5 ซม....

อ่านต่อ

No.122 หลัว

No.122 หลัววงนอก : Ø 31 x 11.5 ซม.วงใน : Ø 24 x 11 ซม....

อ่านต่อ

No.212 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก

No.212 หลัวโปร่ง บรรจุ 25 กก.วงนอก : Ø 47 x 31 ซม.วงใน : Ø 41 x 30 ซม....

อ่านต่อ

No.222 หลัวโปร่ง บรรจุ 20 กก

No.222 หลัวโปร่ง บรรจุ 20 กก.วงนอก : Ø 45 x 31 ซม.วงใน : Ø 38.5 x 30 ซม....

อ่านต่อ

No.777 หลัวโปร่ง บรรจุ 40 กก

No.777 หลัวโปร่ง บรรจุ 40 กก.วงนอก : Ø 54 x 36 ซม.วงใน : Ø 48 x 35 ซม....

อ่านต่อ

No.888 หลัวโปร่ง บรรจุ 30 กก

No.888 หลัวโปร่ง บรรจุ 30 กก.วงนอก : Ø 51.5 x 33.5 ซม.วงใน : Ø 44 x 33 ซม....

อ่านต่อ

เข่งใหญ่

เข่งใหญ่...

อ่านต่อ

หลัวโปร่ง บรรจุ 30 กก.

หลัวโปร่ง บรรจุ 30 กก.วงนอก : Ø 51.5 x 33.5 ซม.วงใน : Ø 44 x 33 ซม....

อ่านต่อ
  Copyright 2005-2012 www.siam-plastic.com All rights reserved.
view